Imaia gigantea

Coll. FLAS-F-68513
Coll. FLAS-F-68513
© A. Dirks

Imaia gigantea (S. Imai) Trappe & Kovács, Mycologia, 100 (6): 934 (2008).

 

Basionym Terfezia gigantea S. Imai, Proc. Imper. Acad. Tokyo, 9 (4): 183 (1933).

Diagnosis Ascomatibus subglobosis vel irregulariter globosis, giganteis, usque ad 10 × 15 cm. diam., primo pallidis, dein discoloratis, cortice suberoso carnoso, concreto, primo asperulo, demum caelato-verrucoso ; gleba leniter vena, primo albida, demum avellanea ; ascis subglobosis, late ellipsoideis vel obovoideis, breviter stipitatis, irregulariter positis, 2-8-sporis, 100-145 × 75-105 µ ; sporidiis globosis, prima hyalinis et laevibus, demum dilute coloratis et asperulis, 32.5-47.5 µ.
Hab. ad terrain in silvis. Hokkaido : Prov. Ishikari, Nopporo. Oct.

Type ex herb. Imai (TNS) - holotypus

Synonyms
Picoa pachyascus M. Lange, Mycologia, 48 (6): 877 (1957).

MycoBank 508695

 

Literature
Gilkey H.M. 1947. New or otherwise noteworthy species of Tuberales. Mycologia, 39 (4): 441-452.
Imai S. 1933. On two new species of Tuberaceae. Proceedings of the Imperial Academy of Tokyo, 9 (4): 182-184.
Kovács G.M., Trappe J.M., Alsheikh A.M., Bóka K., Elliott T.F. 2008. Imaia, a new truffle genus to accommodate Terfezia gigantea. Mycologia, 100 (6): 930-939.
Lange M. 1956. A new species of Picoa. Mycologia, 48 (6): 877-878.

Classification: Morchellaceae, Imaia


Created on 23/08/2022.

Updated on 16/08/2023.

Distribution

Please go to Module Settings to set up it.

Collections List

Terms Of Use | Privacy Statement | Copyright 2009-2024 by Ascomycete.org