Imaia gigantea
Coll. FLAS-F-68513
Coll. FLAS-F-68513
© A. Dirks

Imaia gigantea (S. Imai) Trappe & Kovács, Mycologia, 100 (6): 934 (2008).

 

Basionym Terfezia gigantea S. Imai, Proc. Imper. Acad. Tokyo, 9 (4): 183 (1933).

Diagnosis Ascomatibus subglobosis vel irregulariter globosis, giganteis, usque ad 10 × 15 cm. diam., primo pallidis, dein discoloratis, cortice suberoso carnoso, concreto, primo asperulo, demum caelato-verrucoso ; gleba leniter vena, primo albida, demum avellanea ; ascis subglobosis, late ellipsoideis vel obovoideis, breviter stipitatis, irregulariter positis, 2-8-sporis, 100-145 × 75-105 µ ; sporidiis globosis, prima hyalinis et laevibus, demum dilute coloratis et asperulis, 32.5-47.5 µ.
Hab. ad terrain in silvis. Hokkaido : Prov. Ishikari, Nopporo. Oct.

Type ex herb. Imai (TNS) - holotypus

Synonyms
Picoa pachyascus M. Lange, Mycologia, 48 (6): 877 (1957).

MycoBank 508695

 

Literature
Gilkey H.M. 1947. New or otherwise noteworthy species of Tuberales. Mycologia, 39 (4): 441-452.
Imai S. 1933. On two new species of Tuberaceae. Proceedings of the Imperial Academy of Tokyo, 9 (4): 182-184.
Kovács G.M., Trappe J.M., Alsheikh A.M., Bóka K., Elliott T.F. 2008. Imaia, a new truffle genus to accommodate Terfezia gigantea. Mycologia, 100 (6): 930-939.
Lange M. 1956. A new species of Picoa. Mycologia, 48 (6): 877-878.


Classification Morchellaceae, Imaia


CreatedDate 23/08/2022.

UpdatedDate 23/08/2022.

DefaultMap


 Typus  <1950  1950→1980  >1980

Collections Detail
[FR] Le Bois-d’Oingt
Bois de la Flachère
07/10/2012, leg. N. Van Vooren
NV 2012.10.03 
Source: Ascomycete.org
[FR] La Tour-de-Salvagny
Les Grands Bois
15/09/2003, leg. N. Van Vooren
NV 2003.09.30 
Source: Ascomycete.org
[FR] La Tour-de-Salvagny
Les Grands Bois
17/09/2005, leg. N. Van Vooren
NV 2005.09.07 
Source: Ascomycete.org
[FR] Cailloux-sous-Fontaine
 
15/01/2012, leg. L. Girard
NV 2012.01.03 
Source: Ascomycete.org
[FR] Bron
Parc de Parilly
05/12/2011, leg. M. Martin

Source: Ascomycete.org
[FR] Marennes
 
29/01/2001, leg. H. Orcel

Source: Ascomycete.org
[FR] Montagny
 
11/11/1998, leg. H. Orcel

Source: Ascomycete.org
[FR] Taluyers
 
19/10/1995, leg. N. Van Vooren

Source: Ascomycete.org
[FR] Fleurieux-sur-l’Arbresle
Pont Dorieu
22/10/1893, leg. P. Riel
PR 2284 (SLL)
Source: Ascomycete.org
[FR] Tassin-la-Demi-Lune
 
29/11/1906, leg. A. Albessard & M. Renard

Source: Ascomycete.org
Page 1 of 16First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last